Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες (2η Έκδοση)

Title: Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες (2η Έκδοση)
Series:
Published by: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Release Date: 2017
Contributors: Αθανάσιος Κανάτας
Pages: 680
ISBN13: 978-960-418-745-4

Synopsis:
Tο παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να ανταποκριθεί σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και να καλύψει τις βασικές αρχές της θεωρίας των τηλεπικοινωνιών, όπως αυτές απαιτείται να κατανοηθούν και να κατακτηθούν από τους φοιτητές. Επιπλέον, στοχεύει στο να αναδείξει τα μαθηματικά εκείνα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και τη σχεδίαση των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και να συνδέσει τις γνώσεις των μαθηματικών που αποκτούν οι φοιτητές στα πρώτα έτη των σπουδών τους, με τις Τηλεπικοινωνίες.