Δορυφορικές Eπικοινωνίες

Title: Δορυφορικές Eπικοινωνίες
Series:
Published by: Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.
Release Date: 2009
Contributors: Timothy Pratt, Charles Bostian, Jeremy Allnutt, Αθανάσιος Κανάτας
Pages: 560
ISBN13: 978-960-7182-23-4

Synopsis:
Αν και υπάρχουν πολλές συναρπαστικές τεχνολογικές πρόοδοι στις δορυφορικές επικοινωνίες, οι θεμελιώδεις αρχές πίσω από αυτές τις τεχνολογίες έχουν παραμείνει ίδιες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η νέα Δεύτερη έκδοση αυτού του κλασικού βιβλίου εστιάζει στις βασικές θεωρίες παρά σε μία εγκυκλοπαιδική θεώρηση συγκεκριμένων συστημάτων. Αυτή η εστιασμένη προσέγγιση θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο ένα σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών μεταφέρει πληροφορίες. Πλήρως αναθεωρημένη και ανανεωμένη, η νέα έκδοση παρουσιάζει ένα νέο συγγραφέα, τον Jeremy Allnut από το George Mason University, τέσσερα νέα κεφάλαια, και πολλά περισσότερα επεξεργασμένα παραδείγματα!

  • Ενημερωμένο υλικό πάνω στις τελευταίες εφαρμογές των δορυφορικών συστημάτων: Καλύπτει την τρέχουσα τεχνολογία, με νέα κεφάλαια για τα συστήματα VSAT, το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), την απευθείας ευρεία μετάδοση δορυφορικής τηλεόρασης, και τα συστήματα χαμηλής τροχιάς.
  • Περισσότερα επεξεργασμένα παραδείγματα: Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει πολλά δοκιμασμένα παραδείγματα, κι έτσι μπορείτε να μάθετε πως γίνεται η ανάλυση.
  • Έμφαση στις τεχνικές ψηφιακής μετάδοσης: Η θεωρία των ψηφιακών επικοινωνιών επισκοπείται λεπτομερώς και εφαρμόζεται στα συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών.
  • Πραγματικά προβλήματα: Ασκήσεις που βασίζονται σε πραγματικά δορυφορικά συστήματα σας δίνουν την ευκαιρία να εφαρμόσετε όσα έχετε μάθει.